Jesteś tutaj: Start / Organizacja Podmiotu

Organizacja Podmiotu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty i ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Celem Centrum jest:

 1. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju sfery intelektualnej, społecznej, moralnej, estetycznej ucznia;
 2. realizowanie zadań z zakresu przygotowania praktycznego ucznia, wynikającego z programów nauczania zajęć praktycznych, podstawy programowej i porozumień zawartych ze szkołami;
 3. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, kwalifikacje zawodowe oraz sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i osobowości ucznia;
 4. prowadzenie dokształcania młodocianych i realizowanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych;
 5. przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy;
 6. przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych.

Do zadań Centrum należy:

 1. organizacja zajęć praktycznych dla uczniów szkół branżowych i technikum w pełnym zakresie programowym lub w zakresie wybranych treści programowych;
 2. dokształcanie młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia, w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia;
 3. doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy;
 4. organizowanie kursów dla uczniów i osób dorosłych umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 5. umożliwienie uczniom uzyskanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych w pracy i życiu w warunkach współczesnego świata, a także do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 6. realizacja zadań zleconych przez szkoły, organ prowadzący, Powiatowy Urząd Pracy oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
 7. organizacja i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu;
 8. współpraca z pracodawcami, szkołami, uczelniami, instytucjami rynku pracy, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań własnych Centrum.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Głogowskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie
Data utworzenia:2019-05-23
Data publikacji:2019-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Adam Bogusz
Osoba wprowadzająca dokument:Bogdan Turski
Liczba odwiedzin:1642